“OIL PRODUCTION UKRAINE LTD” Limited şirketi yağ işleme kompleksi inşası için yatırım projesini sunar.

Yatırım projesinin adı:
“Yağlı tohumların işlenmesi için bir işyerinin kurulması ve daha sonra elde edilen işlenmiş ürünlerin kombine yem, biyoyakıt, soğutulmuş tavuk eti üretimi için kullanılması”.


Projenin Amacı:
Soya yağı, yüksek proteinli soya küspesi ve granüle edilmiş soya fasulyesi kabuğu üretimi ile soya fasulyesi üretimini hedefleyen yüksek teknolojili üretim organize etmek. Küspe, broyler tavuklarının besi edilmesi sürecinde kullanılan kombine bir yem elde etmek için daha da işlenecektir. Projenin uygulanması sonucunda, yatırım yapılan finansal kaynakların iadesi, oluşan masrafların zamanında geri ödenmesi ve kârın alınması sağlanmalıdır.

Proje hakkında bilgi:
Ltd "Himtehnologiya" tarafından geliştirilen proje dokümantasyonuna göre, tahıl ve yağlı mahsullerin otomobil ve demiryolu taşımacılığından yükleme ve boşaltma birimleri sağlanan hububat depolama tesisi kurmak, tahıl kurutmak ve temizlemek için ekipmanın sağlanması. Soya fasulyesi hazırlama bölümü, ekstraksiyon bölümü, küspe depolama kompleksi, yağ depolama tankları, demiryolu ve karayolu taşımacılığı için yağ ve pasta taşıma üniteleri dahil olmak üzere Yağ Çıkarma Tesisi inşaatı. Karışık Yem fabrikası inşaatı. Bıldırcın tavuk yetiştirmek için kompleks inşaatı.
Proje, büyük ölçekli tahıl ürünlerinin ihracatı, soya yağı ihracatı, yüksek proteinli soya küspesi ihracatı hedefleniyor. Karışık yemlerin, soğutulmuş broyler tavuklarının karkası ve granüle edilmiş soya fasulyesi kabuğunun içten gerçekleştirilmesi.


Coğrafi konumu:

Projenin, Cherkassy bölgesinde bulunan Zolotonoşa şehrin'deki sanayi alanında uygulanması planlanıyor, sahanın alanı 5 hektardır.

Alanda halen elektrik enerjisi (35/10 kV trafo merkezi inşaatı ile 35 kV hattı), gaz temini, su temini ve atık su deşarjı tesislerine bağlanmaktadır.

Alanın çevresinde yatırım projesinin (işletmenin topraklarındaki demiryolu hattının mühendislik ve inşaat projesi) tahmini maliyetini önemli ölçüde düşüren demiryolu hattı geçiyor.


Arazi parselleri 49 yıl kiralanır.Kadastroda arsa sayısı:

  •  7110400000 06 0010027;
  •  7110400000 06 0010080.

 Yatırım projesinin ana göstergeleri (inşaatın bitiminde)

 

Proje uygulama süresi, yıl   4
Geri ödeme süresi, yıl 2,49
Beklenen satışlar, yıllık milyon ABD doları 146,48
Beklenen FAVÖK, yıllık milyon ABD doları 31,51
FAVÖK rentabilitesi, % 21,50
Gerekli yatırımların hacmi, milyon ABD doları * 27,28*


 * - onlardan ilk ve ikinci siralarda 19.05 milyon ABD doları oluşturuyorProjenin ana safhaları

 


İLK SIRA

  • 40 bin ton kapasiteli tahıl ambarı


İKİNCİ SIRA

  • soya fasulyesi işlenmesi, yılda 198 bin ton
  • tahıl ambarı kapasitesinin 80 bin tona kadar artışı


ÜÇÜNCÜ SIRA

  • karışık yem üretimi, yılda 115 bin ton
  • broyler tavuklarının yetiştiriciliği, yılda 2.4 milyon baş

 Şirket tanımı
 
OIL PRODUCTION UKRAINE LTD” LTD şirketi 2015 yılında tescil edildi. Cherkassy bölgesinde Zolotonoşa şehri. Kurucu – “Sensey Grup” şirketidir.


Yaratılan işin tanımı
Projenin uygulanması sırasında ilk aşamada 40.000 ton kapasiteli tahıl ve yağlı tohumlar için bir ambar silosu kurulması planlanmaktadır. (“Yug-Elevator” ("Güney-Silo") Ekipmanın tedarikçısı, Ukrayna). Tahıl, yol ve demiryolu taşımacılığından tahıl ve soya fasulyesi almak için düğümlerin yanı sıra, tahıl ürünlerini otomobil taşımacılığına ve demiryolu araçlarına yüklemek için bir modül ile tamamlanır. Silo şaft kurutucu, yabani ot ve yaş tahıl aşırı yük kapasitesi, metal depolama siloları, kimyasal ve teknolojik laboratuar, tahıl için elektronik tartma sistemi içerir.

İkinci aşamada, tahıl depolama kapasitesi 80.000 tona çıkarılmıştır . (“Yug-Elevator” ("Güney-Silo") Ekipmanın tedarikçısı, Ukrayna), - taşıma galerileri ile granülatın mevcut çalışma kulesine bağlanan ek silolar kurulur ve işlem gören fasulye galerisi monte edilir. Günde 600 ton kapasiteli soya fasülyesi için bir yağ ekstraksiyon tesisi kuruldu (“Europe Crown” ekipmanı tedarikçisi, Büyük Britanya). Tesis, soya fasulyesi kabuğu granülasyon hattı, ekstraksiyon bölümü, yağ depolama tankları ve küspe depolama ambarı, hazır ürünlerin yükleme modüllerini içeren sıcak soya fasulyesi hazırlama ve çökme atölyesi içerir.

Üçüncü aşamada, işleme kompleksinin bir parçası olarak, yıllık 115.000 ton karışık yem üretim kapasitesine sahip bir yem fabrikası (ekipman - «OTTEVANGER MILLER ENGINEERS» Hollanda) inşa edilmesi ve yılda 2,4 milyon baş kapasiteli bir broyler tavukları çiftliği kurulması planlanmaktadır (ekipman - «Van de Glind» Belçika, «Szlachet – Stal» Polonya).

 

 

Proje Uygulama Planı

 

 

 

REKABET ORTAMI (Rekabet ortamının analizi)