Dzisiaj, «po zakończeniu» 2015-2016 roku marketingowego, da się mówić o tym, że wielkość produkcji podstawowych roślin oleistych i produktów ich przetwórstwa wykazuje istotny wzrost, co nieodmiennie doprowadza do wzrostu potencjału eksportowego kraju. Na przykład, łączna pojemność przechowywania terminali ukraińskich, przez które jest realizowana wysyłka olejów roślinnych w obecnym sezonie według obliczeń «APK-Inform», wzrasta od 0,85 mln do 0,95 mln ton. Zorientowanie na eksport — jest to podstawowa cecha branży, dzisiaj 13 % całego ukraińskiego eksportu — są to oleje roślinne. Zdolności przetwórcze nasion roślin oleistych wzrastają z roku na rok, średnio o 1 mln ton — zaczynając od 2005 roku.
 
Sektor oleju i tłuszczu Ukrainy – jest to mocny sektor produkcji rolnej, gdzie obowiązuje bilans interesów gospodarczych kraju, branży rolnej i przetwórczej i konsumenta krajowego, co jest uwarunkowane przez obowiązywanie cła eksportowego na nasiona słonecznika.

Według danych Ministerstwa Polityki Agrarnej w 2016 roku produkcja podstawowych odmian roślin oleistych zgodnie z pierwotnie-odebraną wagą wyniosła 18,7 mln ton, w tym: słonecznik - 13,5 mln ton, soja - 4,1 mln ton, rzepak - 1,1 mln ton.

Powoduje zmartwienie zmniejszenie produkcji oleju sojowego i zwłaszcza rzepakowego (o 36%), które jest uzasadnione przez masowy eksport nasion rzepaku i soi, chociaż w ostatnich latach istotnie wzrosły możliwości w zakresie przetwórstwa tych upraw. Więc, możliwości przetwórstwa soi sięgają 3,5 mln ton rocznie, rzepaku - ponad 2,0 mln ton rocznie. Jednak z powodu masowego eksportu obciążenie krajowych zasobów produkcyjnych nie przekracza nawet 30%.

«W ciągu ostatnich dziesięciu lat uprawa roślin oleistych w Ukrainie wzrosła ponad dwukrotnie — przy tym, że konsumpcja wewnętrzna pozostała na wcześniejszym poziomie – około 500-600 tysięcy ton». Według obliczeń «Agritel» jest prognozowane dalsze zwiększenie powierzchni upraw roślin oleistych — na skutek zmniejszenia powierzchni uprawiania pszenicy i zwiększenia – soi i rzepaku. Według wyników 2015 roku Ukraina zajmuje 8-e miejsce na świecie pod względem upraw soi i 6-e pod względem jej eksportu. Produkcja i sprzedaż soi – jest to wysokodochodowy i szybkoopłacalny biznes. Przez to się wyjaśnia ponad dziesięciokrotne zwiększenie powierzchni upraw tego gatunku w Ukrainie w ciągu ostatnich 12 lat. W Europie Ukraina zajmuje pierwsze miejsce pod względem wielkości produkcji nasion soi, przy tym istotnie ustępując innym krajom pod względem urodzajności.

W 2016 roku eksportowano produkcji w dziedzinie olejów i tłuszczów na 4,8 mld dolarów USA w porównaniu do 4,2 mld dolarów USA w 2015 roku (wzrost - 114%). Udział właściwy eksportu produkcji olejów i tłuszczów w łącznym eksporcie towarów z Ukrainy - 13%, w eksporcie produkcji zespołu rolniczoprzemysłowego - 30%, w eksporcie produkcji żywności - 70%.

Źródło: Państwowy Komitet Statystyczny Ukrainy, APK-InformProdukcja światowa i konsumpcja soi w 2016/17 latach marketingowych
 
W wyniku ulepszenia pogody w Ameryce Południowej globalna produkcja nasion soi jest prognozowana o 2 mln ton większa, niż wcześniej - czyli o 21 mln ton więcej (+7%), niż w zeszłym roku i w taki sposób osiągnie maksimum historyczne, wynoszące 340 mln ton. Informuje o tym «Espert Agro», odwołując się do danych sprawozdania z lutego Międzynarodowej Rady do spraw zboża (IGC).

Mimo rekordowych zbiorów w USA i Brazylii jest oczekiwane ulepszenie produkcji szeregu mniejszych producentów, w tym w Chinach, Indii i Ukrainie.

Międzymiesięczny wzrost produkcji odbił się przeważnie na podniesieniu wskaźnika ogólnego wykorzystania, zaś ocena zapasów w końcu sezonu uległa nieistotnemu obniżeniu. Konsumpcja jest prognozowana na nowym rekordowym poziomie, co cię wiąże z dalszym zwiększeniem popytu na produkty z soi.

Mimo tego, oczekuje się, że wielkość rezerw wzrośnie o 8%, czyli do 35 mln ton, ponieważ intensywne nagromadzanie zapasów w USA z nadwyżką kompensuje obniżenie w innych regionach. Ponieważ obszerna propozycja nasion soi w konkurencyjnych cenach powinna zapewnić trwały popyt po stronie kluczowych nabywców w całej Azji, prognoza handlu została zwiększona do rekordowych 139 mln ton, co o 3% więcej, niż w zeszłym roku.
Pod wpływem przewidywanego zwiększenia wielkości przetwórstwa przemysłowego w warunkach trwałego popytu na śrutę o wysokiej zwartości protein globalny handel śrutą sojową, zgodnie z prognozą osiągnie nowy poziom szczytowy, wynoszący około 64 mln ton.

W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie mieszkańców planety w żywności zawierającej białko, rolnicy corocznie zwiększają powierzchni upraw soi. Soja jest źródłem pełnowartościowego białka, które potrafi kompensować niedobór w diecie mięsa, ryby, mleka albo jajek. Śrutę sojową wykorzystują jako paszę o dużej zawartości protein w hodowli zwierząt i w zakładach hodowli drobiu. Także jest wykorzystywana jako surowiec do produkcji biopaliwa. Uwzględniając wymienione wyżej, zapotrzebowanie na soję i produkty jej przetwórstwa w najbliższe dziesięciolecia nie budzi wątpliwości.
Bilans światowy nasion soi:Światowa produkcja nasion soi i śruty sojowej
Produkcja śruty. Ranking krajów
Sprawozdanie-prognoza USDA