Wysoka rentowność upraw soi uzasadnia istotne zwiększenie siewów tej uprawy w Ukrainie. Najbardziej przyjazne dla upraw soi są centralne obwody kraju, położone w strefie lasostepowej: Winnicki, Kijowski, Połtawski, Czerkaski, Chmielnicki i Kirowogradzki. Soja uwielbia ciepły i wilgotny klimat, przy tym jest bardzo wrażliwa na suszę.

Źródło: Sprawozdanie USDA


Według danych Ukraińskiego Zrzeszenia Producentów Soi w Ukrainie w najbliższych latach zostaną zachowane tempa zwiększenia produkcji soi. Od 2016 i do 2020 roku jest prognozowany stopniowy wzrost produkcji nasion soi o 1,2 razy od 4,28 mln ton i do 5,34 mln ton. Analitycy przewidują zwiększenie wielkości przetwórstwa soi w tym okresie w 1,4 razy od 1,3 mln do 1,5 mln ton. Wzrośnie także poziom produkcji oleju sojowego: do 2020 roku jest prognozowany wzrost o 2,1 razy, od 176 tysięcy do 370 tysięcy ton. W 1,5 razy zwiększy się produkcja śruty sojowej, od 750 tysięcy do 1,13 mln ton.

W 2015/16 roku marketingowym krajowe przetwórstwo soi osiągnęło poziom 1,300 tysięcy ton, co jest kolejnym rekordem Ukrainy. W tym samym czasie w kraju przetwarza się dopiero około 30% wyprodukowanej soi, przy tym dwukrotnie więcej jest eksportowane w celu dalszego przetwórstwa w krajach-importerach.

Podobna sytuacja była w kraju na rynku słonecznika w drugiej połowie lat 90., kiery eksportowano główną masę surowców olejowych.
Dalej Źródło: Państwowy Komitet Statystyczny Ukrainy, APK-Inform