W obwodzie Czerkaskim skupia się 5% powierzchni siewu słonecznika oraz 7% powierzchni siewu nasion soi w Ukrainie. Oprócz obwodu Czerkaskiego, zakupy surowców mogą być realizowane w sąsiednich regionach. W ogóle łączna propozycja roczna nasion soi w regionie waha się na poziomie 240 tysięcy ton, zaś możliwości przetwórstwa wynoszą 198 tysięcy ton rocznie.

Wysoka rentowność upraw soi uzasadnia istotne zwiększenie siewów tej uprawy w Ukrainie. Najbardziej przyjazne dla upraw soi są centralne obwody kraju, położone w strefie lasostepowej: Winnicki, Kijowski, Połtawski, Czerkaski, Chmielnicki i Kirowogradzki. Soja uwielbia ciepły i wilgotny klimat, przy tym jest bardzo wrażliwa na suszę.

Dzisiaj, «po zakończeniu» 2015-2016 roku marketingowego, da się mówić o tym, że wielkość produkcji podstawowych roślin oleistych i produktów ich przetwórstwa wykazuje istotny wzrost, co nieodmiennie doprowadza do wzrostu potencjału eksportowego kraju. Na przykład, łączna pojemność przechowywania terminali ukraińskich, przez które jest realizowana wysyłka olejów roślinnych w obecnym sezonie według obliczeń «APK-Inform», wzrasta od 0,85 mln do 0,95 mln ton. Zorientowanie na eksport — jest to podstawowa cecha branży, dzisiaj 13 % całego ukraińskiego eksportu — są to oleje roślinne. Zdolności przetwórcze nasion roślin oleistych wzrastają z roku na rok, średnio o 1 mln ton — zaczynając od 2005 roku.